Instrukcja Statement

Zapisuje dane do pliku sekwencyjnego.

Składnia:

Write [#FileName], [Expressionlist]

Parametry:

Nazwa_pliku: Dowolne wyrażenie numeryczne określające numer pliku ustalony w instrukcji otwierającej plik.

Lista_wyrażeń: Zmienne lub wyrażenia wprowadzane do pliku oddzielone przecinkami.

W przypadku braku listy wyrażeń instrukcja Write dołącza do pliku pustą linię.

Aby dodać listę wyrażeń do nowego lub istniejącego pliku, musi on być otwarty w trybie Output lub Append.

Ciągi, które piszesz są ujęte w cudzysłów i oddzielone przecinkami. Nie musisz wprowadzać ograniczeń na liście ekspresji.

Każda instrukcja Write jako ostatnią pozycję wstawia symbol końca wiersza.

Liczby z separatorami dziesiętnymi są konwertowane zgodnie z ustawieniami lokalnymi.

Przykład:

Sub ExampleWrite

Dim iCount As Integer

Dim sValue As String

  iCount = Freefile

  Open "C:\data.txt" For Output As iCount

  sValue = "Hamburg"

  Write #iCount,sValue,200

  sValue = "New York"

  Write #iCount,sValue,300

  sValue = "Miami"

  Write #iCount,sValue,450

  Close #iCount

End Sub