Instrukcja Put

Zapisuje rekord do pliku względnego lub sekwencję bajtów do pliku binarnego.

Zobacz także: Instrukcja Get

Składnia:

Put [#] FileNumber As Integer, [position], zmienna

Parametry:

Numer_pliku: Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej definiujące plik, do którego należy zapisać dane.

Pozycja: W przypadku plików względnych (otwartych w trybie Random) pozycja jest numerem rekordu, do którego należy zapisać dane.

W przypadku plików binarnych (otwartych w trybie Binary) pozycja stanowi pozycję bajtu w pliku, od której należy rozpocząć zapis.

Zmienna: Nazwa zmiennej, którą należy zapisać do pliku.

Uwaga dotycząca plików względnych: Jeśli zawartość tej zmiennej ma inną długość niż długość rekordu określona w klauzuli Len instrukcji Open, miejsce pomiędzy końcem aktualnie dopisanego rekordu i następnym rekordem pozostaje wypełnione danymi już istniejącym w tym pliku.

Uwaga dotycząca plików binarnych: Zawartość zmiennej jest zapisywana w określonej pozycji, a wskaźnik pliku jest ustawiany bezpośrednio za ostatnim zapisanym bajtem. Pomiędzy rekordami nie jest pozostawiane wolne miejsce.

Przykład:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant ' Musi być typu variant

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 ' Pozycja, z której rozpoczynamy pisać

  Put #iNumber,, "To jest pierwsza linia tekstu" ' Wypełnia linię tekstem

  Put #iNumber,, "To jest druga linia tekstu"

  Put #iNumber,, "To jest trzecia linia tekstu"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"To jest nowy tekst"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"To jest tekst w rekordzie 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub