Funkcje wejścia/wyjścia

Instrukcja Get

Odczytuje rekord z pliku względnego lub sekwencję bajtów z pliku binarnego i przypisuje je do zmiennej.

Instrukcja Input#

Odczytuje dane z otwartego pliku sekwencyjnego.

Instrukcja Line Input #

Odczytuje ciągi z pliku sekwencyjnego i przypisuje je do zmiennej.

Instrukcja Put

Zapisuje rekord do pliku względnego lub sekwencję bajtów do pliku binarnego.

Instrukcja Statement

Zapisuje dane do pliku sekwencyjnego.

Funkcja Loc

Zwraca bieżącą pozycję w otwartym pliku.

Funkcja Seek

Określa pozycję następnego zapisu lub odczytu z pliku otwartego za pomocą instrukcji Open. Wartość zwracana odpowiada wartości określonej przez instrukcję Seek.

Funkcja Eof

Określa, czy wskaźnik osiągnął koniec pliku.

Funkcja Lof

Zwraca rozmiar otwartego pliku w bajtach.