Funkcje koloru

Poniżej opisano funkcje służące do definiowania kolorów.

Funkcja Blue

Zwraca wartość składnika niebieskiego dla określonego kodu koloru.

Funkcja Green

Zwraca wartość składnika zielonego dla określonego kodu koloru.

Funkcja Red

Zwraca wartość składnika czerwonego dla określonego kodu koloru.

Funkcja QBColor

Zwraca kod koloru RGB na podstawie przekazanej wartości koloru zgodnej z systemem MS-DOS.

Funkcja RGB

Zwraca wartość koloru w postaci liczby całkowitej długiej składający się ze składników: czerwonego, zielonego i niebieskiego.