Funkcje wyświetlania

Poniżej opisano funkcje używane do wyświetlania informacji na ekranie.

Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat.

Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat i zwraca wartość.

Instrukcja Print

Wyświetla określone ciągi lub wyrażenia numeryczne w oknie dialogowym.