Funkcje wykonania

Poniżej opisano funkcje wykonania LibreOffice Basic.

Stałe Basic

Stałe używane w programach Basic

Funkcje wejścia/wyjścia ekranu

Poniżej przedstawiono funkcje wywołania okien dialogowych służących do wprowadzania i wyświetlania danych użytkownika.

Funkcje wejścia/wyjścia plików

Funkcje wejścia/wyjścia służą do tworzenia i zarządzania plikami (danych) zdefiniowanymi przez użytkownika.

Funkcje daty i czasu

Opisane tu instrukcje i funkcje służą do obliczeń związanych z datą i godziną.

Funkcje obsługi błędów

Poniższe instrukcje i funkcje służą do zdefiniowania sposobu reakcji LibreOffice Basic na błędy wykonania.

Operatory logiczne

Poniżej przedstawiono operatory logiczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Operatory matematyczne

Poniżej przedstawiono operatory matematyczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Funkcje numeryczne

Poniższe funkcje numeryczne służą do przeprowadzania obliczeń. Operatory matematyczne i logiczne opisano w odrębnej części. Funkcje w odróżnieniu od operatorów zwracają wynik na podstawie argumentów, natomiast operatory zwracają wynik na podstawie dwóch wyrażeń.

Sterowanie wykonywaniem programu

Poniższe instrukcje służą do sterowania wykonywaniem programu.

Zmienne

Poniższe instrukcje i funkcje są używane do obsługi zmiennych. Z funkcji tych można korzystać w celu deklarowania lub definiowania zmiennych, konwersji typów zmiennych lub określenia typu zmiennej.

Operatory porównania

Poniżej opisano dostępne operatory porównania.

Łańcuchy

Poniższe funkcje i instrukcje służą do sprawdzania poprawności i zwracania wartości ciągów.

Pozostałe polecenia

Poniżej przedstawiono listę funkcji i instrukcji, które nie zostały ujęte w innych kategoriach.