Biblioteka Depot

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Narzędzia - Makra - LibreOffice Basic - Edytuj i wybierz PRODUCTNAME Makra .


Ikona notatki

Ta biblioteka musi zostać załadowana przed wykonaniem. Umieść następującą instrukcję przed pierwszym makrem w swoim module:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Ikona ostrzeżenia

This help page needs further work for correctness and completion. Please join the LibreOffice project and help us out to write the missing information. Visit our web page on writing Help contents.