Otwieranie okna dialogowego za pomocą kodu programu

W oknie LibreOffice BASIC utworzonego okna dialogowego opuść edytor, klikając zakładkę nazwy modułu, do którego jest przypisane to okno dialogowe. Zakładka nazwy znajduje się u dołu okna.

Wprowadź poniższy kod w podprogramie Dialog1Show. W tym przykładzie utworzone okno dialogowe nazywa się "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Bez korzystania z polecenia "LoadDialog" kod można wywołać w następujący sposób:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Uruchomienie tego kodu powoduje otwarcie okna dialogowego "Dialog1". Aby je zamknąć, kliknij przycisk (x) na jego pasku tytułu.