Gargaarsa Barreessaa LibreOffice

Barreessaa waliin LibreOffice hojeechu

Amaloota Barreessaa LibreOffice

Ajajoota Barreessaa LibreOffice fayyadamuuf

Taattoota LibreOffice keessaa fayyamamuu

Kuusdeetaa as keessaa fayyadamuu LibreOffice Base

Bafata, Kamshaalee, fi Furtuuwwan

Baafatoota

Kamshaalee

Barreessaaf qaxxaamura furtuulee LibreOffice

Gargaarsa Argachuu

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Getting Support