Barruu Shooluu

Akkaataan galmee tokko keessaa itti barruu shoolamuu keessaa fakkeenyootni muraasnii kunootti:

Hojbocquu Faayata Barruu Saxaatoof

Goodayyaawwan Barruu, Saaguu, Gulaaluu, Walqabsiissuu