Filannoowwan Irraa Akkaataalee aaromsuu

  1. Choose View - Styles.

  2. Sajoo akkaakuu haalataa isa haaromsuuf barbaaddu cuqaasi.

  3. Galmicha keessaa, bakka unka akkaataa haaromee itti jalteessuu barbaaddu cuqaasi. Fakkeenyaaf, keewwata isa dhangeessuu hujeekatti fayyadamte cuqaasi.

  4. In the Styles window, click the style that you want to update.

  5. Xiyya isa sajoo Fillannoo Irraa Haalata Haraa aansun jiru cuqaasitii, bafata xiqqaa irraa, Akkaataa Haaromsi filadhu.

Sajoo Yaaddannoo

Only the manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window. Any attributes that were applied as part of a style will not be added to the updated style.