Lakkoofsa Beekkamaa gabatee keessaa Banuun ykn dhaamsuun jijjiruu

LibreOfficen aduu gabatee keessaa galchitee ofumaan dhangeessuu danda'a, akka qindaa'inni naannoo sirna qindeessaa kee keessaati iftoometi

Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

- LibreOffice Writer - Table