Durargii Kitaaba

Fuula jalqabaa duraargii fuulaa keessatti gara mirgaa irratti agarsiissuuf fili. Yoo hinfilatamnee, fuulii jalqabaa duraargii fuulaa keessatti gara bitaa irratti agarsiissama.

Sajoo Durargii Kitaaba

Durargii Kitaaba