Geessituu

Goodayyaa filatame, goodayyaa itti aanuutti geessa. Barruun ofumaan goodayyaa tokko irraa gara kan birraatti yaa'a.

Sajoo

Goodayyaawwan Walqabsiisi

Goodayyaawwan Barruu, Saaguu, Gulaaluu, Walqabsiissuu