Fayyadamiif Jijjiirraa Gulaalii

Faayilii akkaataa dirqalawwan isa ati Meeshaalee - OfiinSirreessaa Dirqalaalee jalatti qindeessiteen, ofumaan dhangeessa. Qaaqa tokko keessatti, jijjiirama fudhachuu fi gatuu kee nigafatamta.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


Hunda fudhu

Applies all of the formatting changes.

Hunda Gati

Rejects all of the formatting changes.

Jijjiirraa Gulaali

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab