Haqi

Gabaticha irraa, torraa(wwan) filatame haqa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Gabatee - Haqi - Tarreewwan filadhu

Kabala Gabatee irraa,

Sajoo

Tarree Haqi