Daangaalee Barruu

Fuulaa irraa iddoo daangaalee maxxanfamu agarsiisa yk dhoksa. Sarari daangaa hin maxxanfamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Daangaalee Barruu filadhu