Gara Gargarsa Herregaatti LibreOffice baga naggaan dhufte

Akkaataa Herregduu LibreOfficetiin hojeechuu

Ajajoota LibreOffice Math fayyadamuuf

Amaloota Herregduu LibreOffice

Gabateewwan Wabii Foormulaa

Foormullaa Maalimootaa

Fakkeenyoota LibreOffice Math

Bafata Herreegduun LibreOffice, Kamshaalee, fi Furtuuwwan

Bafatoota

Kamshaalee

Furtuulee Qaxxaamura Foormulaa

Qindaa'ina dabalataa sajoowwan fi maakroo Herregduu LibreOffice tiif, www.dmaths.org daawadhu.

Gargaarsa waa'ee Gargaarsaa

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Getting Support