Sararaa fi Kabala Rigdoo

Sararaa fi Kabala Rigdoo ajajaawwanii fi dirqalawwan isa ati mul'annoo ammaa irratti fayyadamuu dandeessuu of keessaa qaba.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Sajoo

Styles

Sarara

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Sajoo

Sarara

Akkaataa Xiyyaa

Kamsha MataaXiyyaa bani. Akkaataa xumura sarara filameef ibsuuf mallattoolee mul'ataa fayyadamuu dandeessa.

Sajoo

Akkaataa xiyyaa

Haalata Sararaa

Select the line style that you want to use.

Sajoo

Haalataa Sararaa

Yabbina Sararaa

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Sajoo

yabbina Sararaa

Halluu Sararaa

Select a color for the line.

Sajoo

Halluu Sararaa

Bal'ina

Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.

Sajoo

Bal'ina

Haalata Sararaa

Akaakuu guutaa fakkaasa wanta filatameef fayyadamuu barbaadde fili.

Sajoo

Haalataa / Guutinsa Naannoo

Gaaddidduu

Gaddidduuwwan

Gaaddidduu wanta filatameef dabala yoo wantichi duraanuu gaaddidduu qabaate, gaaddiddichi haqameera. yeroo wanti hin filatamne yoo qabduu kana cuqaastu, gaaddidduun wanta ittaanuu kaafteetti dabalameera.

Sajoo

Gaddidduuwwan