Baga gara Gargaarsa Toleessaatti LibreOffice Nagaan Dhufte

Toleessaa waliin LibreOffice Akkaataa itti Hojjatamu

Ibsa fayyadamuu LibreOffice Impress

Amalawwan Impress LibreOffice

Taattoota LibreOffice keessaa fayyamamuu

Kuusdeetaa as keessaa fayyadamuu LibreOffice Base

LibreOfficeToleessaa Baafatoota, Kamshaalee, fi Furtoota

Baafatoota

Kamshaalee

furtuuwwan qaxxaamuraa LibreOffice Impreessiif

Gargaarsa waa'ee Gargaarsaa

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Getting Support