Applying a Slide Design to a Master Slide

Every slide in a presentation has exactly one master slide, also known as master page. A master slide determines the text formatting style for the title and outline and the background design for all slides that use this master slide.

To apply a new master slide

  1. Select Slide - Master Slide Design.

  2. Fe'i cuqaasi

  3. Akaakuuwwan jalatti, akaakuu saxaxa islaayidii fili.

  4. Qajojiiwwan jalatti, qajojii fayyaddamu barbaaddu saxaxa waliin fili. Qajojiiwwan mul'isuuf,Dabalacuqaasi, kana booda sanduuqa Durargii fili

  5. TOLE cuqaasi.

  6. Kanneen itti aanana keessaa tokko hojadhu:

Guttinsa Duubee Islaayidii Jijjiruu

Styles