Gabbatee Barruu Qofa Fili

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Bal'ina goodayyaa barruu kan barruu hin qabnee keessa, waanti goodayyaa barruu duuba jiru filatamuu danda'a.

Sajoo

Gabbatee Barruu Qofa Fili