Gara Handaara wantaatti ariifachiisuu.

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Qareen yookiin sararri raogayyaa waanta saxaatoo daangaa ariitii keessa ta'uu qaba..

Sajoo

Gara Handaara wantaatti ariifachiisuu.