Saagi

Sajoo

Saagi

Kamshaa Saagi bakka wantoota ida'uu dandeessu banaa gabatee dabalachuun, wardii fi fakkiiwwan, galmee keetiif.

Islaayidii

Sajoo

New Page/Slide

Goodayyaa Bololi'aa

Goodayyaa bololi'aa galmee ammee keessatti saaga. Goodayyaawwan bololi'aan qabeentoota faayilii biroo agarsiisuuf galmeewwan HTML keessatti fayyadu. Gooayyaawwan bololi'aan Naanneessaa 4.x. tiin hin deeggaramne.

Sajoo cuqaasi

Gooddayyaa Bololi'aa

Faayilii

Faayilii gara islaayidii ka'aati saaga. Galmee yookiin faayilii barreeffama HTML irraa fakkasaa. LibreOffice yookiin faayilii Impressi yookiin barreeffama saaguu dandeessa.

Sajoo

Faayilii

Wardii

Gabate haaraa islaayidicha yookin fuulicha ammaa keessa saaga.

Sajoo

Wardii

Faayilii irraa

Inserts an image into the current document .

Sajoo

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


Foormullaa

Inserts a formula into the current document.

Sajoo cuqaasi

Foormulaa

Gabatee

Sajoo cuqaasi

Taattoo

Wanta OLE

Wantoota OLE galmee ammee keessatti Saaga. Wanti OLE akka kornyoo ykn wanta ida'ameetti saagameera.

Sajoo cuqaasi

Wanta OLE