Gabatee

Gabate haaraa islaayidicha yookin fuulicha ammaa keessa saaga.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Wardii Filadhu

Kamshaa Saagi irratti, cuqaasi

Sajoo

Wardii