Dhangii birushii qalamaa

Garagalcha dhangii barruu ykn wanta akkasumas filannoo dhangii barruu ykn wanta birotti fayyadamuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Sajoo Dhangii BurushiiqalamaaSajookamshaa Durtiiirra jiru cuqaasi.


Sajoo

Clone Formatting