Guddisi

Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.

Dirree kana lama cuqaasun qaaqa Guddisi bana, sababa guddina ammee jijjiiruu dandeenyutti.

Filannoo sababoota guddina argamuu ilaaluuf baafata halqara dirree kanarraa banaa.