Madda Deetaa Galmee Ammee

Iyyaafata madda kuusaa deetaa mul'isa, gabateen gara galmee ammee koronyate.

Sajoo

Madda deetaa galmee ammmee

Gabatee biroo filuuf Gulaali - Kuusaa deetaa Jijjiiri jedhu fili.