Sarjaawwan Kuusaa Deetaa Saagi

Dirreewwan kuusaa mallateeffamee mara gata galmee ammee qubqnnoo qareerratti saaga. Yoo galmee ammeen galmee barruu ykn wardii ta'e qofa sajoon mul'ata.

Sajoo

Deetaa gara Barruu