Cufi

Foddaa ammee cufi. Foddaa - Cufi fili, ykn +F4 dhiibi. Fuula duralaalii Kitaabessaa LibreOffice fi Calc keessaa, qabduu Duralaali Cufi cuqaasuudhaan foddaa ammee cufuu ni dandeessa.

If additional views of the current document were opened by Window - New Window, this command will close only the current view.