Deebi'aa fe'aa

Galmee ammee maxxansa xumura olkaa'ameen bakka buusi.

jijjiirraan olkaa'a xumuraa boodaa kamiyyuu ni bada

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Lamfe'i filadhu.