Addaan Fageenya Hir'isi

Addaan fageenya keeyyata keeyyata filame gubbaa hir'isuuf sajoo Addaan fageenya Hir'isi jedhu cuqaasi.

Sajoo

Addaan Fageenya Hir'isi

Qindoomina dabalataa iddeessa Dhangii - Keewwata - Galuumsota & Iddeessafiluun tolchuu dandeesa.