Addaan fageenya dabalaa

Addaan fageenya keeyyata keeyyata filame irraa dabaluuf sajoo Addaan Fageenya jedhu cuqaasaa.

Sajoo

Addaan fageenya dabalaa

Qindoomina dabalataa iddeessa Dhangii - Keewwata - Galuumsota & Iddeessafiluun tolchuu dandeesa.