Galuumsa Dabali

Keewwata ammee galumsa bitaa dabaluuf ykn man'ee qabeentaa fi gara bakka caancala itti aanuutti qindeessuuf sajoo Galumsa Dabalaa cuqaasi.

Sajoo

Galuumsa Dabali