Barruun gubbaa irraa gara jalaa ce'a

Specifies the vertical direction of the text.

Sajoo

Kallatti barruu gubbaa irraa gara jalaa