Barruun bitaa irraa gara mirgaa ce'a

Specifies the horizontal direction of the text.

Sajoo

Kallattii barruu bitaa irraa gara mirgaa