Tarree Galmee

Galmeewwan yeroo dhihoo banametarree maqaagalmee tarree keessaa garagalmee sanaatti jijjiiruuf fili.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa - Galmee tarree banaa