Maakroota Gurmeessi

Bakka maakroofi barreeffamoota gurmeessuu dandeessutti baafata xiaaqaatti bana.

LibreOffice Basic

Bakka maakroo %PRDUCTNAME Basic gurmeessuu dandeessutti qaaqa bana.

Barruu Jaavaa

Bakka barreeffamoota gurmeessuu dandeessutti qaaqa bana.

Ramadi Barruu LibreOffice keessaa

Biinsheelii

Bakka barreeffamoota gurmeessuu dandeessutti qaaqa bana.

Ramadi Barruu LibreOffice keessaa