Saxaatoo

Saxaatoo adda addaa akka rasaasaatti tarree rasaasame keessatti fayyadamtu agarsiisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Caancala Dhangii - Rasaasaalee fi Lakkaawwii - Saxaatoo fili


Filannoo

Saxaatoo akka rasaasaati fayyadamuu barbaadde cuqaasi.

Saxaatoo Geessituu

Yoo kaka'ee, saxaatoon akka walitti hidhaatti saagama. Yoo hin kakaanee, saxaatoon galmee keessatti ida'ama.