Lakkoofsiisuu

Haalatoota lakkoofsa kennuu adda addaa fayyadamuu danddessu agarsiisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

CancalaDhangii - Rasaasaalee fi Taasiisaa Lakkoofsaa fili


Filannoo

Haalata lakkoofsa kennuu fayyadamu barbaadde cuqaasi.