Rasaasawwan

Haalatoota rasaasa garagaraa fayyadamuu dandeessu agarsiisa.

Sajoo Yaaddannoo

Rasaasaa fi Lakkaawwiin keeyyataa kan gargaaraman Barreessaan, Impireesii fi Fakkaasuu dhaani.


Ajaja kana bira gahuuf...

CancalaDhangii - Rasaasaalee fi Taasiisaa Lakkoofsaa fili


Filannoo

Haalata rasaasa fayyadamuu barbaaddee cuqaasi.