Dhagi'i Tarjaa

Tarjaa(wwan) filaman dhangeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Baafatta haalqara irrantoo tarjaa, gabattee kussaa deetaa kessaa bani Dhagii Tarjaafili


Dhangi'i

Dirqaalawwan dhangeessuu man'e (wwaniif)ifteessi.

Hiriirsama

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.