Hojjaa Tarree

Hojjaa tarree ammee ykn tarreewwan filamanii jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Tarree - Hojjaa Fili

Baafata halqaraa bani Jalaantoo tarree gabtee kuusaa deetaa banaa ta'ee keessaa bani -Tarree - Hojjaa fili


Hojjaa

Hojjaa tarree fayyadamuu barbaaddee galchi.

Gatii durtii

Adjusts the row height to the size based on the default template. Existing contents may be shown vertically cropped. The height no longer increases automatically when you enter larger contents.