Gurmuu Dhiisi

Tokkoon Tokkoo wantoota gurmuu keessaa yeroo dheeraaf akka hin gulaalle gurmuu dhiisa. Yoo gurmuun man'aaye keessa taate, gurmuu man'aaye qofatuu cufama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Tuutee - Tuutee Bahi(Galmeelee baruu,Wardiilee)fili

Fooyyeessi - Tuutee Bahi(Galmeelee fakkasaa)fili

Baafata halqarraa bani - Tuutee Bahifili

Sajoo

Tuutee Bahi