Qabxiilee Gulalli

Boca wanta filamee akka jijjiirtuuf si heyyama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Qaphxiilee - GuulaaliFili

Sajoo

Qaphxiilee - Guulaali


Boca fakkasa wanta filatamee gulaaluuf, Qabxiileesajoo kabala Fakkasaa irraa cuqaasi. Itti aansuudhaan qabitilee wanticha irraa keessaa tokko harkisi.