Gara Goodayyaatti

Wanta filamee gara nannoo goodayyaatti korkoddeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Korkoddii Gara Gooddayyaattifili