Gara fuulatti

Fuula ammeetti wanta filatamee korkoddeessa.

Wanti korkodda'ee fuula ammee irra tura yooma barruu saagdee ykn haqxee illee.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Korkoddii - Gara Fuulaatti


Sajoon korkoddaa'e gubbee xiyyoo gara bitaa fuulatti agarsifama.