Korkoddii

wantoota filamaniif dirqalaalee korkoddeessuu qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Korkoddiifili

Kabala Unka Saxaxaa bani,

Sajoocuqaasi

Korkoddii Jijjiiri


Dirqaalee korkoddii gidduutti jijjiirruuf si dandeessisa.

Gara fuulatti

Fuula ammeetti wanta filatamee korkoddeessa.