Duubatti Ergi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo gadii busuun sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gaditti dhiyaata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Fooyyeessi - Qnideesi - Gara Duubatti Ergi (Barreessaa LibreOffice, Calc LibreOffice) fili

Fooyyeessi - Qindeessi - Gara Duubatti Ergi (Fakkassaa LibreOffice) fili

mallattoo +minus (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Baafata halqara bani - Qindeessi - Duubatti Ergi (ImprassiiLibreOffice )fili

Sajoo

Duubatti Ergi