Olgataan

wanta(toota) irraa gara gaditti olgata meelcha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foyyessii - Melchii - Sarjiina (LibreOffice Fakkaasaa) fili

Choose Format - Image - Image tab

Bafata haalqara banii- Melki - Sarjiina(galmeelee dhiyeessaa) fili